al-Albânî om villkoren för abort

Fråga: När är abort tillåten?

Svar: Den är tillåten om följande villkor uppfylls:

1 – Innan fostret får en själ. Det äger rum efter fyra månader.

2 – Aborten skall ske utmed en skicklig, religiös, kunnig och muslimsk läkares råd. Att han skall vara kunnig beror på att han skall veta vad som är tillåtet och förbjudet.

3 – Läkaren skall anse att kvinnans liv står på spel om hon inte gör abort.