al-Albânî om uppstoppade djur

Fråga: Vad är domen för stoppa upp djur som ormar och andra?

Svar: Om djuret är levande när det stoppas upp, utsätts det för ett lidande vilket inte är tillåtet. Och i fall det är dött, ser jag ingen skada skedd i handlingen.