al-Albânî om tecknade filmer och fantasibilder

Publicerad: 2010-02-07
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (288)

 

TV:n förstör i regel familj och barn. Detta gäller i synnerhet med tanke på att TV:n har utvecklats bland annat till tecknade filmer. Dessa figurer ritas ibland med en käke som är större än resten av huvudet. Det är som om de inte är nöjda med Allâhs skapelse. Därför visar de barnen främmande bilder som saknar existens i Allâhs skapelse. De är endast fantasier. Detta är till och med förbjudet enligt dem som säger att fotografier är tillåtna.