al-Albânî om skönhetspreparat och handel med det

Publicerad: 2010-04-08
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (43)

 

Fråga: Vad är domen för att handla med skönhetspreparat och att för att kvinnan förskönar sig med dem för sin make?

Svar: Det hade varit bättre om du hade vänt på frågan. Handel baseras på användningen och huruvida den är tillåten eller förbjuden. Om det är tillåtet att använda sig av det, är det likaså tillåtet att handla med det och vice versa.

Jag anser att dagens, västerländska skönhetspreparat är förbjudna att handla med eftersom de hör till de otrogna och syndiga kvinnornas drag. Baserat på detta samt alla andra bevis för att det är förbjudet att efterlikna de otrogna plus att det hör till att ändra på Allâhs (´azza wa djall) skapelse, anser jag det inte vara tillåtet att använda sig av dem och inte heller att handla med dem.