al-Albânî om Sayyid Qutbs panenteism och ´Abdullâh ´Azzâm

al-Albânî: Har du hört talas om ´Abdullâh ´Azzâm?”

Personen: Ja!

al-Albânî: ´Abdullâh ´Azzâm var här med al-Ikhwân al-Muslimûn. För sju-åtta år sedan bojkottade al-Ikhwân al-Muslimûn mig. De bojkottade mina lektioner och mitt kall och ´Abdullâh ´Azzâm var den ende från al-Ikhwân al-Muslimûn som alltid kom till mina lektioner med ett litet block och en mycket liten penna. När beslutet väl kom att bojkotta mina föreläsningar, dök han aldrig mer upp. En dag råkade jag på honom i Suhayb-moskén utanför bönen. Jag hälsade på honom och han hälsade skamligt tillbaka eftersom han inte ville bryta mot överenskommelsen. Jag sade då till honom:

””Är detta vad Islâm beordrar er?””

Då sade han:

””Sommarmolnen kommer snart att klarna upp.””

Dagarna gick. En dag kom han hem till mig men jag var inte hemma. Han fick reda på att jag var hemma hos (min svärson) Nidhâm, knackade på dörren och gick in. Därefter sade han:

””Jag kom hem till dig men fann dig inte där. Jag är ivrig att dra nytta av din kunskap.””

Då sade jag till honom:

””Det är vad jag vet, men vad är det för mening med denna bojkott?””

Då sade han:

””Du har gjort Takfîr på Sayyid Qutb!”” – och detta är poängen.

Jag frågade honom:

””Hur då?””

Han svarade:

””Du säger att han talar enligt panenteismen i kapitlen ””al-Hadîd”” och ””al-Ikhlâs””.”

Då sade jag:

””Ja, han har framfört några av Sûfiyyahs yttranden. Det enda man kan förstå av det, är att han talar enligt panenteismen. Men, enligt våra principer gör vi inte Takfîr på en person som faller i otro förrän han får reda på sanningen. Hur kan ni utropa denna bojkott när jag är mitt bland er? Om inte du kommer, kan du alltid skicka en person som tar reda på om det är sant att jag gör Takfîr på Sayyid Qutb eller inte. Sayyid Qutb säger det ena och det andra här och där.””

Då fick han utbrott och sade:

””Mannen tror på Allâh, Hans sändebud och Tawhîd.””

Då sade vi till honom:

””Käre broder. Vi avvisar inte det sanna han sade, utan det felaktiga.””

Trots denna sittning, spred han två-tre artiklar i den kuwaitiska tidskriften ”al-Mudjtama´” med stora rubriker:

””Shaykh al-Albânî gör Takfîr på Sayyid Qutb.””

Det är en lång historia. Den som säger att al-Albânî gör Takfîr är som den som säger att al-Albânî berömmer Sayyid Qutb vid ett särskilt tillfälle. Dessa människor är Ahl-ul-Ahwâ! Det enda sättet att handskas med dessa människor är att be Allâh för dem.

””Kan du påtvinga människornas tro?”” (10:99)