al-Albânî om Sayyid Qutbs böcker

Frågeställaren: Vi ser att många författare, eller studenter som är påverkade av de Hadîth-lärdas metodik, har påverkats av personens metodik.

al-Albânî: Vilken metodik har han? Har han metodiker?

Frågeställaren: Ja.

al-Albânî: Vilken?

Frågeställaren: En påverkan av Abûl-A´lâ al-Mawdûdîs böcker som ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah” och ”at-Taswîr al-Fannî fîl-Qur’ân”1.

al-Albânî: Det där är ett litterärt sätt och inget kunskapsmässigt sådant.

Frågeställaren: Däri finns en speciell metodik inom Takfîr som Takfîr på hela samfundet. Detta finns särskilt i ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah”. Detta nämnde bland annat författaren till boken ”al-I´lâm”, az-Zarkî. Han berättar detta om honom och hur han gjorde Takfîr på hela samfundet. Många ungdomar har påverkats av denna metodik. De kallar nu till hans böcker och hans åsikter. Vad anser ni om detta?

al-Albânî: Jag anser att han inte var kunnig och det får räcka. Vad mer vill du ha? Om du vill att jag gör Takfîr på honom, så gör jag inte det och det gör inte du heller. Jag vittnar med dig. Men det räcker att en rättvis och opartisk muslim ger var och en sin rättighet. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Mät och väg därför med fulla mått [i allt vad ni företar er] och inkräkta inte i något avseende på andras rätt.”2

Mannen var endast en författare. Han var entusiastisk till den islam som han förstod. Men han var för det första inte kunnig och hans bok ”al-´Adâlah al-Idjtimâ´iyyah” var en av hans första böcker. Han var endast en författare när han skrev den. Men faktum är att han förbättrade sig avsevärt i fängelset och skrev ett par böcker på ett Salafî-baserat sätt. Jag tror att fängelset uppfostrar och väcker vissa människor. Det räcker att han skrev en rubrik som ”Lâ ilâha illâ Allâh – livets metodik”. Om han inte skiljer mellan Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, så betyder det inte att han inte förstår sig på dem och att han anser dem båda vara en och samma sak. Nej, det betyder att han inte är kunnig och lärd och att han inte klarar av att uttrycka sig på ett Sharî´ah-baserat sätt som nämns i Qur’ânen och Sunnah. Detta beror just på att han inte var kunnig.

Frågeställaren: Skall han avvisas?

al-Albânî: Ja, han skall avvisas på ett lugnt sätt och inte entusiastiskt. Han skall avvisas. Det är obligatoriskt. Avvisning av fel är inte begränsat vid en eller fler personer. Det berör varenda en som felar. Varenda en som felar när han lär ut islam med innoverade och nya värderingar som saknar grund i Qur’ânen, Sunnah, Salaf och de fyra imamerna skall avvisas. Men det betyder inte att vi skall hysa fientlighet mot honom. Inte heller skall vi glömma att han har en god sida. Det räcker att han var muslim och en islamisk författare som förstod islam på sitt sätt och som dog för Da´wahns skull. De som dödade honom var islams fiender. Sen att han avvek mycket eller lite från islam, så varje gång man ger sig på honom, blir jag anklagad av de lokala al-Ikhwân al-Muslimûn för att göra Takfîr på Sayyid Qutb och att jag har hänvisat vissa människor till att han talar utmed Wahdat-ul-Wudjûd i vissa av sina böcker. Samtidigt förnekar jag inte att han var muslim och att han hade vaksamhet för islam och den muslimska ungdomen och att han ville upprätta islam och ett islamiskt land. Han gjorde det emellertid på ett felaktigt sätt.

Frågeställaren: Skall man varna för hans böcker?

al-Albânî: Man varnar dem som inte har en korrekt islamisk förståelse.

1 Båda böcker är Sayyid Qutbs.

2 7:85