al-Albânî om Saudiarabien

Jag ber Allâh att Han förser den arabiska halvön och de andra muslimska länderna med eviga gåvor. Likaså ber jag Honom bevara landet av Tawhîd under tillsynen av de två Heliga moskéernas tjänare.