al-Albânî om ringklockor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (814)

Fråga: Vad är domen för att ha ringklockor i hemmet oavsett om det rör sig om en klocka, ringklocka i badrummet och så vidare?

Svar: Jag har nämnt i en av mina böcker – jag kommer dock inte ihåg exakt vilken – att den förbjudna ringklockan är den som påminner om kyrkklockan.

Fråga: Med både klangen och utseendet?

Svar: Ja. Beträffande den oavbrutna ringsignalen, så är det inte den som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd och sade om:

”Änglarna går inte in i ett hus i vilket det finns en ringklocka.”

Den förbjudna ringklockan är den som boskapen har runt halsarna.