al-Albânî om Râfidhah

Fråga: Vad är domen för att ge Salâm till Râfidhah, det vill säga att besvara den?

Svar: Svaret beror på domen för Râfidhah över lag; tillhör de muslimerna eller de otrogna?

Den som anser att de är muslimer, ger dem Salâm för att inte tala om att han likaså besvarar deras Salâm.

Om man inte anser dem vara muslimer och att de är otrogna, skall han inte vara den förste som ger dem Salâm. Istället skall han besvara deras Salâm utmed den kända detaljeringen, vilket det inte är tid för att gå in på.

Jag personligen är inte den som gör Takfîr på alla i ett samfund, en grupp eller ett folk som vi vet övertygat om att de vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Jag tillhör inte dem som vågar göra Takfîr på allihopa.

Om man verkligen måste göra Takfîr, så berör det varje individ för sig efter att det har klargjorts att han hädar och efter att ha fått reda på sanningen. Något liknande är, som du säkert håller med om, inte enkelt att leva upp till. I detta fall är det praktiska svaret att det är tillåtet att ge dem Salâm för att inte tala om att besvara deras Salâm för att få hjärtan sammanbundna och för att vi inte vet ifall de har fått reda på sanningen för att göra Takfîr på dem för deras villfarelse.