al-Albânî om radstrecken i moskén

Publicerad: 2010-07-11
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (224)

 

Fråga: Vad är domen för radstrecken i moskén som rättar till raderna?

Svar: Det hör till denna tids innovationer som i sig beror på att muslimerna är slarviga med att rätta till raderna.