al-Albânî om Rabî´ al-Madkhalîs kunskap och hårdhet

Fråga: Samma författare – ´Abdur-Razzâq ash-Shâydjî – har skrivit en ny bok vid namnet ”al-Badî´ fî Manhadj-id-Duktûr Rabî´”, som är 61 sidor och innehåller 36 rubriker. Några av dem är ”Dr. Rabî´s jämställdhetsteori”, dvs. att Shaykh Rabî´ ignorerar ens goda sidor och endast nämner de dåliga, ”Dr. Rabî´s Takfîr på de fyra rättsskolornas anhängare”, ”Dr. Rabî´s Takfîr på al-Ikhwân al-Muslimûn”, ”Dr. Rabî´s Takfîr på…”

al-Albânî: Allt det är tveklöst en lögn. Allt det är lögn och falskhet. Jag har läst mycket av det som Dr. Rabî´ har skrivit. Jag sade nyligen i samband med en liknande fråga att vi inte kritiserar honom för något kunskapsmässigt. Det enda vi kritiserar honom för är hans strävhet och hårdhet mot dem som han avvisar. Vi har rått honom. Han är en man som tar emot råd så vitt vi vet och vi prisar ingen mer än Allâh. Vi tycker att han skall uttrycka sig mildare och vänligare. Då menar jag inte mot dem som har gått bort, utan dem som faller offer för deras ord och skrifter.

Beträffande hans Takfîr, så är det tveklöst en lögn mot doktorn.