al-Albânî om Qutbs retoriska uttryck

Fråga: Författaren till ”Dhilâl-ul-Qur’ân” säger i början av sin förklaring till kapitlet Tâ Hâ:

”Qur’ânen är ett fenomen som himlarnas och jordens fenomen.”

Vad säger ni om detta?

Svar: Vi har flera gånger sagt att Sayyid Qutb inte var kunnig. Han var endast en författare. Han klarade inte av att uttrycka sig om islamiska trosläror och i synnerhet Salafiyyahs trosläror. Därför bör vi inte prata så mycket om hans ord då han inte var den typ av kunnig som vi talar om, nämligen inom Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Många gånger han uttrycker sig, gör han det på det på ett fraseologiskt och retoriskt sätt. Han uttrycker sig nämligen inte alls på ett kunskapsmässigt och Salafî-baserat sätt.

Vi tvekar inte på att fördöma detta uttryck och denna jämförelse. Det bästa man kan säga om det, är att han inte menar att det verkligen är Allâhs tal, vilket är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs åsikt, eller att det är Allâhs metaforiska tal, vilket är Mu´tazilahs åsikt. Det är alltså poetiskt tal.

Jag tycker inte att man skall lägga ner någon större energi på detta. Det enda man skall göra är att visa att det inte är tillåtet att tala på detta vis och att författarens syn på Qur’ânen är oklar; är den Allâhs verkliga tal eller inte. Det är vad jag anser.