al-Albânî om al-Ikhwân al-Muslimûns, Hasan al-Bannâs och Sayyid Qutbs metodik

Trots att al-Ikhwân al-Muslimûns kall har gagnat ungdomen till en viss gräns, är deras kall inte utmed Salafs metodik. Denna metodik grundade Hasan al-Bannâ åt dem och utmed den gick även Sayyid Qutb.

Däremot tror jag att Sayyid Qutb ändrade sig mot slutet av sitt liv när han var fängslad då han gjorde en stor förändring gentemot vissa av Salafiyyahs principer. Detta trots att hans gamla böcker består av många fel oavsett om de berör trosläran eller domar. I fängelset framgick det som att han inte längre kallade till denna rekrytering som inte är baserad på filtrera islam på obehörigheter och undervisa korrekt islam. Detta har han skrivit i sin kända artikel ”Limâdhâ a´damûnî?” Jag råder al-Ikhwân al-Muslimûn att läsa denna artikel.