al-Albânî om Qur’ânen i miniatyrform

Fråga: En lärarinna vid ett gymnasium berättade att [oklart ljud] hade hämtat en mycket liten Qur’ân som var 3 x 2.5 cm. Naturligtvis är skriften i den oklar. De säger att den underlättar för dem Qur’ân-läsningen i skolan. Vördas och högaktas Allâhs tal när det förminskas till denna storlek?

Svar: Allâhs (´azza wa djall) tal högaktas absolut inte när den förminskas så pass att den inte kan läsas utan svårigheter…

Att Qur’ânen förminskas till måttet 3 x 2.5 cm är inget som underlättar Qur’ân-läsningen överhuvudtaget. Det är alltså inte tillåtet enligt Sharî´ah. Den skall vara normal, nämligen klar och tydlig. Smått typsnitt underlättar inte den klara och tydliga läsningen.