al-Albânî om Qur’ân-verser på väggen för påminnelse

Publicerad: 2010-02-07
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (300)

 

Fråga: Vad är domen för att hänga upp Qur’ân-verser, hadîther, Allâhs namn eller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namn på väggen för påminnelse?

Svar: Vissa av dessa exempel, som Allâhs namn, är inte lämpliga för att hängas upp för påminnelse. Om det finns människor som försummar vissa Qur’ân-verser eller hadîther, är det både tillåtet och föreskrivet att hänga upp dem för att påminna sig om dem. När det då inte finns något behov av versen eller hadîthen längre, tas de bort och ersätts med andra vid behov.