Predikarens käpp enligt al-Albânî

Publicerad: 2010-03-23
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (325)

 

Fråga: Är det Sunnah att predikaren lutar sig på en käpp?

Svar: Nej, det är inte Sunnah. Om han är i behov av en käpp varje gång han går och går upp med den och predikar, är ingen skada skedd. Däremot har det inget med Sunnah att göra om han avsiktligt predikar med en käpp.