al-Albânî om politiska mord

Publicerad: 2010-09-21
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (512)
https://www.youtube.com/watch?v=fleOnNbVP_s

 

Fråga: Är det tillåtet med politiska mord?

Svar: Politiska mord existerar inte i islam. Politiska mord finns inte i islam. Det finns inte. Jag har en kommentar i ”al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah” där jag visar att islam inte erkänner blodiga revolter och politiska mord och i synnerhet inte under dagens omständigheter.