al-Albânî om kvinnans smink

All smink är en utländsk tradition som hamnar under den allmänna hadîthen:

”Den som tar liknelsen av ett folk hör till det.

Vi har inte i våra islamiska seder, som efterträdarna har ärvt från företrädarna, något som liknar smink som kvinnan kan försköna sitt ansikte med förutom kohl och henna på händerna och fötterna. Detta är det kända för de muslimska kvinnorna.