al-Albânî om kvinnans Qur’ân-läsning utan slöja

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Kassettbandet ”As’ilat-un-Nisâ’”

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att läsa Qur’ânen utan slöja?

Svar: Ja, det är tillåtet. Qur’ân-läsning är en av de fina och förträffliga handlingarna. Sharî´ahn har inte föreskrivit några villkor eller plikter för det. Faktum är att Han sade när Han beskrev Sina rättfärdiga och gudfruktiga tjänare:

”De som minns Allâh när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila.”(3:191)
Baserat på denna vers är det tillåtet för den som ligger ned att påminna sig om sin Herre och den bästa påminnelsen är Qur’ânen då den är Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) tal. Detta är alltså tillåtet. Men det är emellertid bättre att göra det i ett rent och vördat tillstånd. Vi ålägger inte tjänarna detta, men vi förklarar för dem att det är fullkomligare och bättre.