al-Albânî om kvinnans Qur’ân-läsning inför manlig lärare

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (29)

 

Fråga: Är det tillåtet för en kvinna att läsa Qur’ânen inför en manlig lärare?

Svar: Nej, det är inte tillåtet för en kvinna att läsa Qur’ânen med Tadjwîd inför en främmande man.