al-Albânî om kvinnans mustasch och skägg

Publicerad: 2010-11-15
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (495)

 

Fråga: Vi har sett i USA kvinnor med mustasch och skägg. Är detta inte heller tillåtet att ta bort?

Svar: Jag svär vid Allâh att jag inte anser det vara tillåtet att göra det.