al-Albânî om kvinnans flytningar

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (240)

 

Fråga: Vissa kvinnor får flytningar. Bryter dessa flytningar kvinnans tvagning eller inte och måste hon bada?

Svar: Det råder samstämmighet om att flytningar inte ålägger bad och den starkaste åsikten är att de inte heller ålägger tvagning. Det finns inget bevis i Qur’ânen och Sunnah för att de bryter tvagningen. Om hon har sitt rena tillstånd och får flytningar, förrättar hon bönen. Och om hon får flytningar under bönen, fortsätter hon förrätta den även om hon skulle se dem.