al-Albânî om kvinnans dans för maken och andra kvinnor

Publicerad: 2010-06-27
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: al-Asâlah #8, sid. 78

 

Som sammanfattning, så är kvinnans dans för maken tillåten i fall den sker utmed de omnämnda villkoren1.

Vad gäller kvinnans dans framför andra kvinnor, så har även den två situationer vilket jag nyligen nämnde om hennes dans framför mannen. Om dansen inte är inlärd utan istället enbart handlar om att vifta och svinga med händerna utan att skaka på baken eller liknande som upphetsar eller framkallar tvetydigheter, så är även den tillåten om man nu kan kalla det för dans. Skulle dansen bestå av något än det, så är den förbjuden i grund och botten.

1 Imâm al-Albânî sade: ”Om hustruns dans för maken är naturlig och inte inövad, vilket är dagens mode, så finns det inget som förbjuder den även om den skulle hetsa upp maken. Det är dock ett villkor att det endast sker mellan honom och henne.” (al-Asâlah, #8, sid. 74)