al-Albânî om kvinnans bilkörning

Publicerad: 2010-12-02
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (621)

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att köra bil?

Svar: Om hon får rida på en åsna, får hon även köra bil.