al-Albânî om kvinnans allmosa på smycken

Publicerad: 2010-11-24
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (694)

 

Fråga: Måste en kvinna betala allmosa på sina smycken som hon har på sig?

Svar: Det är obligatoriskt att betala allmosa på guld- och silversmycken.