al-Albânî om kollektiv Qur’ân-läsning i en stämma

Publicerad: 2010-01-28
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (206)

 

Fråga: Är det tillåtet att kvinnliga studenter läser al-Fâtihah i en stämma för att lära sig?

Svar: Om man skall lära sig, läser man individuellt och inte kollektivt. När en person läser fel, framgår felet inför gruppen och läraren. Skulle man däremot läsa kollektivt, försvinner felet med den korrekta läsningen. Det är inte så man undervisar.

För det andra är denna kollektiva läsning en innovation. Den har ingen grund i Sunnah.

För det tredje orsakar denna kollektiva läsning många gånger felläsning. Läsarens andetag skiljer sig från de andras andetag. Vissa kan läsa en hel vers med ett enda andetag. Andra tappar andan där man inte skall stanna i läsningen. Och i och med att personen skall läsa tillsammans med de andra och följa deras läsning, tappar han andan och förstör läsningen. På så sätt är det inte tillåtet att läsa denna kollektiva läsningen oavsett vad de hävdar.