al-Albânî om Kishks kunskap

Min vän sade till mig… och han hade hört en natt en lektion med Shaykh Kaftârû. Han hade berättat berättelser och han är en skicklig sagoberättare som hjärntvättar. Han påminner till en stor del om den egyptiske Shaykh Kishk, även om det finns en stor skillnad mellan dem på andra sätt.

Kishk är verkligen en farlig tillrättavisare. Han hjärntvättar. Tyvärr är hans kunskap blandad med myter, svaga och påhittade hadîther och så vidare. Den här personens – dvs- Kaftârû – kunskap är också avviken från Sunnah helt och hållet. Han är Sûfî och Shaykh för en order, vilket är tillräckligt nog.