al-Albânî om ´Îd-besök

Det är innovation att de levande besöker de döda specifikt under ´Îd. Ty det innebär att man inskränker något som föreskriften har behållit oinskränkt. Den vise lagstiftaren sade i den autentiska hadîthen:

““Jag brukade förbjuda er att besöka gravar; gå och besök dem! De påminner er om nästa liv.””

Hans ord ““Gå och besök dem”” är en allmän befallning. Den får inte inskränkas med en specifik tid eller plats. Det tillkommer inte människan att inskränka eller utvidga texterna. Det tillkommer enbart skapelsernas Herre som förpliktigade Sitt ädla sändebud och sade till honom:

““För dig har Vi uppenbarat Påminnelsen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem.”” [1]

Om det fanns en oinskränkt text som skulle inskränkas, inskränkte han den. Och om det fanns en generell text som skulle specificeras, specificerade han den – och ingenting annat. När han då sade ““Gå och besök dem!””, nämndes det oinskränkt. Det vill säga året runt. Det finns nämligen ingen skillnad mellan de olika dagarna.

På samma sätt som gravbesök inför ´Îd anses vara specifikt, anses även ´Îd-besök de levande emellan vara specifikt. Det föreskrivna ´Îd-besöket har upphävts för att människorna förrättar ´Îd-bönen i olika moskéer. Det är däremot obligatoriskt för dem att samlas på böneplatsen utanför staden. Här får hela stadsbefolkningen plats. Där träffas de och förrättar ´Îd-bönen och samtalar med varandra.

Båda besöken motstrider nämligen Sunnah. Det föreskrivna besöket på ´Îd utspelas på ´Îd-bönen på böneplatsen. Det är alltså inte Sunnah att besöka gravarna specifikt inför ´Îd. Faktum är att det är innovation. Samma sak gäller att de levande besöker andra levande.


[1]  16:44