al-Albânî om Ibn ´Uthaymîns precisa och vänliga undervisning

Läsaren började läsa al-Albânîs tal som var ett svar på en fråga. Det är inspelat och tryckt i tidningen1. Poängen ligger i att jag hörde Shaykh Ibn ´Uthaymîns precisa, och inte bara nyttiga, kommentarer2. De är precisa. Det är något endast ett fåtal lärda uppmärksammar. Ett exempel på det är att jag fördömer många studenter, som kan till och med ha en utstående kunskap, för att inleda sina predikan och tal när de påbörjar Hâdjah-predikan med mer än vad som har rapporterats i den autentiska Sunnah, nämligen:

”Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse…”

De lägger till och säger:

”Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse och vägledning…”

Det tillägget har inte nämnts i hadîthens formuleringar. Dock lägger dagens predikanter, inklusive vår predikant idag, till det tillägget. Jag nämnde naturligtvis inte heller det, men läsaren läste utantill. I kassettbandet lägger han till tillägget. Följaktligen stoppade Ibn ´Uthaymîn honom. Det är något som imponerade på mig. Han rättade till honom så tyst att han knappt hördes. Det hör till hans vänlighet och fina uppförande med hans elev. Han rättade alltså till honom. Läsaren läste då om frasen utan tillägget ”och vägledning”. Må Allâh belöna honom väl. Han rättade till honom och vägledde honom.

Likaså rättade han till hans grammatiska fel som han kunde falla i rätt ofta när han läste.

Ett annat exempel är den fordrade versen, och inte den lästa, där jag sade att det finns en vishet bakom Allâhs ord:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

”… och vill gå en annan väg än de troende…”3

Annars hade betydelsen ändå varit hur klar och tydlig som helst, det vill säga om versen hade lytt:

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet, honom låter Vi gå dit han vill gå…”

utan meningen:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

”… och vill gå en annan väg än de troende…”

Det verkar som att de som tryckte artikeln trodde att jag hade råkat glömma den biten, så de nämnde versen som den nämns i Qur’ânen. Det jag talade om var att versen hade kunnat vara utan frasen:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

”… och vill gå en annan väg än de troende…”

Läsaren läste upp versen som den nämns i Qur’ânen. Ånyo rättade Shaykhen till honom. Må Allâh belöna honom väl. Detta hör till hans precision och precisa anmärkningar.

Jag har inte läst artikeln i boken. Har du läst boken?

Åhörare: Jag har läst boken.

al-Albânî: Är tillägget med?

Åhörare: Ja.

al-Albânî: Det är ett problem. De särskilde artikeln ur tidningen och tryckte den i en bok och ändå är felet fortfarande kvar. Men Shaykhen – må Allâh belöna honom väl – uppmärksammade det.

34:115