al-Albânî om hungerstrejker och protester

Fråga: Är det tillåtet för medborgarna, eller för vissa av dem, att hungerstrejka framför makthavarnas palats och makthavarna i hopp om att de uppfyller vissa av deras krav?

Svar: Hungerstrejkar?

Frågeställare: Ja, de hungerstrejkar som protest och står framför palatsen så att de…

al-Albânî: Nej, det är en utländsk och otrogen vana. Det är inte tillåtet för muslimerna att använda sig av det som medel för att visa sitt missnöje med vissa saker som härrör från regeringen.