al-Albânî om högklackade skor

Publicerad: 2010-05-15
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah (1/877-878)

 

486 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det fanns en kort kvinna bland israeliterna. Hon tillverkade två träben och brukade gå mellan två korta kvinnor. Dessutom tog hon på sig en guldring vars ringsten hon fyllde med ljuvligaste mysk. När hon gick förbi en samling, vred hon på den så att doften kom ut.”

Rapporterad av Ahmad i ”al-Musnad” (3/40).

I denna hadîth finns en uppenbar anmärkning av att det hör till de syndiga kvinnornas drag att de klär sig i vad som drar till sig uppmärksamhet. Till det hör högklackade skor. Detta gäller i synnerhet om skosulan är av järn så att det låter ännu mer när de går. Det hör förmodligen till judarnas uppfinning, vilket antyds av denna hadîth. Sålunda är de muslimska kvinnorna ålagda att undvika det.