al-Albânî om hjärtdonationer

Fråga: Är det tillåtet att som död person testamentera bort sitt hjärta till en levande människa?

Svar: Du menar att öppna liket och ta ut hjärtat ur det och ge det till en levande person som är i behov av hjärtat? Nej, det är inte tillåtet.

Fråga: Om de tar ut hans hjärta innan han dör?

Svar: Det där är ännu värre.