al-Albânî om Hizb-ut-Tahrîr

Liknande telefonsamtal från en Hizb-ut-Tahrîr-medlem till mig var det första av det slaget. Jag var i Damaskus då.

Det är allmänt känt att jag skiljer mig åt från deras metodik och deras kall. Den är för det första inte baserad på Qur’ânen och Sunnah. Den är baserad på det som de anser vara nyttigare och bättre av de lärdas olika åsikter.

För det andra lägger de inte ned någon vikt på att korrigera trosläran och tillvägagångssättet. De säger öppet att det är något som man skall sysselsätta sig med när det muslimska riket är etablerat.

Således hade jag alltid häftiga debatter med dem.