al-Albânî om Hasan al-Bannâs kunskap

Qur’ânen och Sunnah är ett fåtal ord, men de omfattar hela ens liv. Härmed nämns exemplet:

Alla säger att de har kärlek till Laylâ

men Laylâ medger inte något av det

Hasan al-Bannâ var för det första ingen lärd man. Han var sysselsatt med Da´wah. Han räddade den muslimska ungdomen då han fick dem att lämna caféer och biografer och dylikt. Detta råder det inga tvivel om. Var är Hasan al-Bannâs böcker som tyder på hans kunskap? Hans fader, ´Abdur-Rahmân, har ett par böcker som tyder på hans kunskap. Vad gäller hans son Hasan, så har han bara ett par små häften. Dessa små häften utgör en metodik för hans kall och tyder inte alls på att han var kunnig. Den som säger att han följer Qur’ânen och Sunnah utmed Hasan al-Bannâs förståelse har blundat och underkastat sig Hizbiyyahs lust.