al-Albânî om förtalet av de lärda efter Gulfkriget

Fråga: Många ungdomar har förtalat de lärda. Hur råder ni dem?

Svar: Våra bröder har hört svaret på liknande frågor. Det är nämligen inte tillåtet för dessa ungdomar att förtala de lärda som uppriktigt sysselsätter sig med kunskapen bara för att de anser att de lärda har felat. När ungdomarna kritiserar dessa lärda, måste man veta att de endast gör det utav känslor och inte utav kunskap.

Om de behagas av en viss lärds dom, kommer det att finnas en annan sida som är fanatisk till en annan åsikt och som kommer att ha samma ställning till den lärde vars åsikt de behagas av. Därför råder vi ungdomarna att inte ge sig in i dessa frågor och att de inte förtalar och smädar de lärda som de anser ha fel. Vi har hört att vissa har till och med gjort Takfîr på vissa lärda som vi högaktar, vördar och respekterar ytterst mycket – och skydd sökes av Allâh.

Allt detta beror som sagt på känslor, oavsett om de har rätt eller fel, och inte kunskap och funderingar. Det beror alltså endast på vilda känslor. Vissa har en fanatisk ställning till en dom och andra till en annan. Detta orsakar bara större uppdelning bland muslimerna.

Således har vi fördömt dessa ungdomar, även om vi tycker samma sak, som förtalar de lärda som har sin åsikt och sin Idjtihâd.