al-Albânî om fantasifigurer

Publicerad: 2010-11-19
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (564)

 

Fråga: Vad är domen för figurer som har människokroppar med djurhuvuden som åsnor och kaniner?

Svar: Jag söker skydd hos Allâh. Till dem sägs det:

”Ge liv i det som ni har skapat.”

Är det inte sådant som kommer på TV?

Frågeställare: Jo.

al-Albânî: Det är inte tillåtet. Dessa leksaker hör till de mest förbjudna. Det finns de som skiljer mellan avbildning av skapelser som existerar och skapelser som inte existerar. De säger att hadîthens förbud berör den andra typen. Även om skillnaden är fel, råder det samstämmighet om att dessa fantasifigurer är förbjudna.