al-Albânî om exorcism via Qur’ân-läsning över vatten

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (220)

Fråga: Vad anser ni om att läsa Qur’ânen över ett glas vatten och sedan dricka det vattnet för att bli frisk?

Svar: Nej, jag anser inte det vara tillåtet.