al-Albânî om exorcim via vatten och rökelser

Fråga: De lärda i Sudan skriver Qur’ânen med bläck som sedan läggs i en vattenbehållare och liknande som man dricker ur. Likaså läser de Qur’ânen över rökelser som den sjuke sedan skall andas in. Vad finns det för bevis som förbjuder det?

Svar: Det har jag inte. Det har dock inte rapporterats autentiskt från Salaf och därför anser jag att det inte är föreskrivet.