al-Albânî om Djamâ´at-ut-Takfîr wal-Hidjrah

Frågeställare: I en av de holländska städerna finns ett gäng som har kommit med ett tankesätt som härstammar så vitt jag vet från Egypten, nämligen Djamâ´at-ut-Takfîr wal-Hidjrah.

al-Albânî: Djamâ´at-ut-Takfîr wal-Hidjrah, ja. De har kommit till Algeriet.

Frågeställare: I en av de holländska städerna finns ett gäng som inte ber i moskéerna. De anser andra vara otrogna och däribland Salafiyyûn som förrättar bönen bakom denna imam. De säger att han är en innovatör och det ena och det andra…

al-Albânî: Deras problem är mycket farligare än det du har nämnt och att de inte förrättar bönen i muslimernas moskéer. Orsaken till att de inte förrättar bönen bakom imamerna är inte att de anser dem vara ouppriktiga då de ber med människorna mot betalning eller för att det finns många innovationer i moskéerna. Det är inte det som är problemet. Problemet är att de anser dem vara otrogna.

De anser att muslimerna i de islamiska länderna, för att inte tala om Holland, Polen och andra otrogna länder, är otrogna. De anser alla vara otrogna från makthavaren till medborgaren. De tillämpar Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är otrogna.”1

på samtliga islamiska länders makthavare. De gör ingen skillnad mellan dem. Därefter tillämpar de samma dom på moskéns vaktmästare och inte bara böneutroparen och imamen. Varför gör de så? För att de stödjer makthavaren och behagas av hans styre. Till följd därav drar de alla över en kam, från makthavaren till den minsta medborgaren, och förklarar dem vara otrogna. Därför ber de inte [i moskéerna] och inte på grund av innovationer, brist på uppriktighet och dylikt.

Detta är inget nytt. Vi har prövats här av ungdomar som vi trodde var med oss, från oss och bland oss. Jag förvånades över dem då de argumenterade med mina böcker och drog nytta av dem, något som de sade öppet. Vi träffades här med dem. De vägrade att förrätta fredagsbönen och samlingsbönen. De bad dem inte alls på grund av den omnämnda orsaken. Deras fel börjar från den ädla versen då de missförstår den. Därefter kommer många andra fel. Till dem hör att de kritiserar Ibn ´Abbâs rapportering när han förklarade denna vers och sade:

”Det är en mindre otro.”

De säger att rapporteringen inte är autentisk. Samtidigt är dessa människor okunniga. De har ingen kunskap om Hadîth-läran eller Djarh wa Ta´dîl. Deras religion är inget annat än deras egen lust. De är precis som de första Khawâridj. Deras religion är det som de tycker om. Det de inte tycker om förkastas.

Vi kan finna uppriktiga människor bland dem, men de är vilsna då de inte färdas utmed kunskap. De är i behov av lärda som tar hand om dem.

När man skall debattera med dem, måste man börja med deras Takfîr på muslimerna. Som jag sade till dig, tar Ahl-ul-Ahwâ’ det de vill av texterna i Qur’ânen och Sunnah.

1 5:44