al-Albânî om dem som putsar till skäggen

Publicerad: 2010-05-05
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (175)

 

Om kvinnan som noppar håret mellan sina ögonbryn är förbannad för att hon ändrar på Allâhs skapelse, vad är då domen för att mannen med skägg tar bort det från kinderna? De har samma dom. Det finns ingen skillnad mellan dem. Det är inte tillåtet för mannen att putsa till sitt skägg och ta bort härifrån och därifrån. Det är förbjudet. Många av våra bröder som har skägg faller i detta fel. Varför? För att ingen påminner. Det finns ingen som lär människorna Allâhs Sharî´ah.