al-Albânî om de förlovades telefonsamtal

Publicerad: 2010-04-03
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (269)

 

Fråga: Får jag tala med kvinnan som jag är förlovad med (Khatîbah) i telefon?

Svar: Har du ingått i äktenskapskontrakt (´Aqd) med henne?

Frågeställare: Inte än.

al-Albânî: Nej, då är det inte tillåtet.

Fråga: Även om det rör sig om råd?

Svar: Nej, det är inte tillåtet.

Fråga: Får jag sitta med henne om hennes Mahram närvarar?

Svar: Ja, om hon är klädd på samma sätt som när hon går ut med Djilbâb och slöja.

Fråga: Får hon visa ansiktet?

Svar: Ja, om det endast är ansiktet och inga skrikiga och korta klänningar.

Fråga: Beträffande sittningen; får jag inte tala med henne ett tillåtet tal?

Svar: Du skall inte tala med henne på ett annat sätt än det sätt du talar med andra, främmande kvinnor.