al-Albânî om dagens bojkott av Ahl-ul-Bid´a

Nyligen fick jag ett besök av några människor. Samtalsämnet var kallets tillvägagångssätt. Vi kom bland annat in på Sharî´ah-baserad bojkott av den otrogne och den muslimske innovatören. Jag sade, och det är något som jag dyrkar Allâh med och rekommenderar människorna, att grunden till bojkotten i islam är fantastisk och en väldigt bra metod till uppfostran. Dock måste den tillämpas på rätt plats och rätt tid. Det räcker som bevis att nämna de tre följeslagarna som inte kämpade.

Jag anser däremot inte att muslimen skall bojkotta sin muslimska broder som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud bara för att han har gått vilse sett till teorin eller praktiken. Han är ålagd att vara med honom och råda honom. Om han däremot befarar att drabbas av något som den andre har råkat ut för av förorenade tankesätt eller karaktärer, så skall han ta avstånd från honom. Men vad gäller den som besitter bevis och kan skydda sig själv och sina karaktärer, så skall han inte offentliggöra bojkotten i dagens läge.