al-Albânî om choklad som innehåller alkohol

Fråga: Det finns en typ choklad, eller rättare sagt merparten, som består av en liten mängd alkohol som sägs upplösas under tillverkningen. Har detta samma dom som ostlöpet?

Svar: Detta svar är i behov av en detaljering. Är mängden stor eller liten? Stämmer det att alkoholen upplöses oavsett om mängden är stor eller liten?

Frågeställaren: Ja, det har forskats och de kom fram till att mängden är liten som upplöses helt och hållet.

Svar: Baserat på det, och ansvaret ligger på dig, säger jag om chokladen det jag säger om medicin. Om det du säger stämmer, är det tillåtet att äta det, sälja det och köpa det från de otrogna. Däremot är det inte tillåtet att tillverka det i islamiska länder. Varför denna skillnad? Vi vet ju att medicin är viktigare än choklad då medicin är nödvändigt till skillnad från choklad. Trots det får vi inte framställa alkoholinnehållande medicin i islamiska länder. Varför inte? För att det fordrar att medicinframställarna likaså skall framställa sprit och pressa vindruvor. Detta får naturligtvis inte äga rum i islamiska länder. Men om medicinen kommer från de otrogna och dess stora mängd inte berusar, anses det vara tillåtet att ta den.

Härmed går vi in på chokladen. Om det stämmer att alkoholen upplöses, berusar den naturligtvis inte och det är tillåtet att äta den. Men det är som sagt inte tillåtet att tillverka den.