al-Albânî om bröderna Qutb

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Sayyid Qutbs broder Muhammad [Qutb] ansvarar för granskningen av hans bok ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och den trycks i miljontals upplagor. Jag ringde honom och sade till honom att han ansvarar för ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och dess upplagor. Jag frågade honom varför han inte kommenterar i ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. Han svarade att han varken ändrar eller skiftar. Jag sade till honom att jag inte ber honom ändra eller skifta, utan bara skriva kommentarer och underkasta sig profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Om någon av er ser något ont, skall han ändra på det med handen. Om han inte klarar av det, får han göra det med munnen.”1

Jag sade till honom att han förmår att skriva kommentarer och poängtera panenteismen i kapitlet al-Hadîd och skriva exempelvis:

”Här gör min broder ett misstag. Det är ett fel. Det är Sûfiyyahs panenteism som opponerar sig Tawhîd.”

Och så vidare. Han blev tyst en stund, sedan sade han:

”Må Allâh belöna dig för din kamp.”

al-Albânî: Bara?

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Ja. Jag frågade honom om han skulle göra det och skicka mig ett exemplar av kommentarerna. Detta är ett råd till de levande som står för utgivningen av hans böcker.

al-Albânî: Finns det delade åsikter om det?

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Nej, det gör det – om Allâh vill – inte.

al-Albânî: Det är ju det jag talar om. Du vet väl att den förste som avvisade Sayyid Qutb för panenteismen är mannen som du pratar med nu. Sedan avvisades han i tidskriften ”al-Mudjtama´” under rubriken:

”Shaykh al-Albânî gör Takfîr på Sayyid Qutb”

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Det var ´Abdullâh ´Azzâm som skrev det. Vi gör dock inte Takfîr på honom. Därtill säger Muhammad Qutb i boken ”Lâ ilâha illâ Allâh” att bryskheten är en del av människans natur och att även var Âdam var brysk. Han argumenterade med versen:

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

”Âdam bröt [alltså] mot sin Herres befallning och slog in på en förbjuden väg.”2

Jag sade till honom att Allâh sade:

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

”Vi förmanade och varnade Âdam, men han glömde [snart Våra ord]; och Vi fann hos honom ingen fasthet i föresatsen.”3

Var Âdam brysk i förhållande till Sharî´ahs plikter?

al-Albânî: Jag säger ju till er att dessa inte är lärda. Ibland kan inte ens de lärda uttrycka sig rätt. Lärda som är kunnigare än oss klarar ibland inte av att uttrycka sig rätt. Dessa människor är bara författare och inga lärda.

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Då får vi råda dem.

al-Albânî: Har jag sagt till dig att du inte skall råda dem?

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Nej. Dessa föreläser vid universitet. De skriver till människorna och människorna litar på dem. Vi är skyldiga att klargöra.

al-Albânî: Ingen tycker något annat. Se bara till att sättet blir bra.

1Muslim (49).

220:121

320:115