al-Albânî om boxning

Fråga: Vad är domen för boxning muslimska ungdomar emellan?

Svar: Det är inte tillåtet om det är slag mot ansiktet.