al-Albânî om boken Tablîghî Nisâb

Fråga: Vad anser ni om Djamâ´at-ut-Tablîgh och deras bok ”Tablîghî Nisâb”?

Svar: Angående boken, så  har jag inte läst den.

Angående den första delen av frågan, så är mitt svar inspelat och givet: de är denna tids Sûfiyyah.

Först och främst säger Djamâ´at-ut-Tablîgh uttryckligen att de inte kallar till korrigering av troslära.

För det andra bryr de sig inte om att rensa sina sinnen, tankar och islamrelaterade informationer på svaga och påhittade hadîther på samma sätt som de inte heller bryr sig om att förklara Qur’ânen utmed Salafs metodik. De bryr sig varken om det ena eller det andra.

Många av dem som har varit med dem har blivit hindrade från att rätta till deras fel – även om det bara skulle rikta sig mot den närmsta kretsen – oavsett om det har varit relaterat till trosläran eller hadîth.

De är som vissa islamiska, kända grupper när det kommer till att inte bry sig om dessa två frågor.

De av våra bröder som har blandats med dem för att kalla till islam, vilket till synes är en fin sak, fick reda på att de har denna avvikelse och till följd därav lämnade de dem.

En av dem berättade för mig – det var en läkare i Kuwait som var påverkad av Salafiyyah – hur de alltid brukade börja med salt innan varje måltid. Han frågade dem om anledningen. De sade att det finns en hadîth i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som börjar med salt innan maten, skyddas från sjuttio sjukdomar.”

När han då berättade för dem att hadîthen är påhittad och att alla hadîthböcker påpekar det, sade de:

”Så här gör våra Mashâyikh.”

Härmed sluts det stora problemet som kan implementeras av poeten som sade:

Om mannen i huset spelar tamburin

kan de boende inte göra något annat än dansa

Om detta tyder på något, tyder det på att deras Mashâyikh inte bryr sig om att studera Hadîth och Sunnah.