al-Albânî om bestrykningens villkor

Publicerad: 2010-05-05
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (322)

 

Fråga: Finns det något villkor för att bestryka strumporna?

Svar: Många villkor nämns, men de saknar alla en grund i Sunnah. Det är tillåtet att bestryka över samtliga strumpor; ihåliga, sönderrivna och hela.

Fråga: Genomskinliga då?

Svar: Genomskinliga också.