al-Albânî om Basmalah och Isti´âdhah i bönen

Publicerad: 2010-11-13
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (814)

 

När den bedjande har läst klart al-Fâtihah och fortsätter med ett nytt kapitel från början, inleder han det med Basmalah då Basmalah är en del av det. Det enda undantaget är kapitlet at-Tawbah som inte inledes med Basmalah.

Skulle han däremot börja läsningen från mitten eller slutet av ett kapitel, läser han inte Basmalah.

Angående Isti´âdhah, så läser man det endast i början av läsningen och inte mer.