al-Albânî om Bakr Abû Zayd

publicerad
31.07.2011

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Källa: Fatâwâ Djuddah (2)

Fråga: Vissa studenter säger att de har läst er avvisning av den förträfflige Shaykh Bakr Abû Zayd i Tâmam-ul-Minnah och att det är en kunskaplig och stark avvisning. Det finns dock lite uttryck däri som naturligtvis fordras av en avvisning, vilket vissa Ahl-ul-Bid´ah utnyttjar mot Ahl-us-Sunnah och påstår att Ahl-us-Sunnah avvisar och förtalar varandra. För att slå tillbaka dessa osunda aningar från dessa innovatörer, hoppas vi på att ni kan ge er klara och tydliga uppfattning av Shaykh Bakr Abû Zayd och hans starka och många avvisningar av Ahl-ul-Ahwâ’ som Zâhid al-Kawtharî och hans lojale student som tillskriver sig honom, al-Ghumârî, as-Sâbûnî och andra.

Svar: Vi hävdar att vi tillskriver oss Salaf och hoppas att detta hävdande är verkligt och sant och inte bara ett tomt påstående. Vi vet att Salaf inte fjäskade för varandra eller var varandra till lags när det kom till sanningen. Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

”Det finns inte en enda av oss, bortsett från mannen i denna grav, utan att han avvisar eller avvisas.”

När vi avvisar den ädle Shaykh Bakr, gör vi det för att stödja Sunnah och inte någon individ. Enligt det jag vet är han en av våra bröder som försvarar Sunnah och Salafs metodik och har koll på Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâls fel. Jag säger inte detta för att lirka, utan för att jag verkligen anser detta. Jag anser emellertid inte att detta skall hindra mig från att klargöra sanningen när det kommer till att avvisa en person som honom så länge jag anser att han har gjort fel i det som han har gett sig in i.

Att det sedan finns folk som utnyttjar detta, så är det något man aldrig kan undkomma. Dessa människor kommer alltid att jaga i grumligt vatten. Däremot skall vi få dem att veta att Ahl-us-Sunnah, även om de skiljer sig inom vissa förgreningsfrågor då de har en förebild till det bland sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och deras efterträdare från de förträffliga generationerna, är enade om Sharî´ahs grunder och principer och trosläror. Det skadar inte oss om vi är oense om vissa frågor.