al-Albânî om att vänta på imamens taslîm

Publicerad: 2010-03-23
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (328)

 

 

Fråga: Får man göra taslîm tillsammans med imamen eller måste man vänta på att imamen har gjort taslîm två gånger?

Svar: Man skall inte vänta på hans andra taslîm. Man lämnar bönen med den första taslîm. Det är den första taslîm som är en pelare. Den andra taslîm är Sunnah. När han gör taslîm, gör även du det. Om inte han gör det, gör inte du det heller. Det är inte korrekt att vänta på imamen tills att han är klar med båda taslîm.